MIO SHIRAI
WORKS
EXHIBITIONS
LIVE
WORDS
Japanese / English

Go Foward Into The Background
1989
iron, concrete, ski, stainless mirror, paint


©2016 Mio Shirai